sobota, 31 maja 2014

Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego


W ten wyjątkowy dla Kościoła czas pragniemy jeszcze bardziej prosić Ojca niebieskiego o dar Ducha Świętego, o Jego wylanie w Kościele i w świecie, w naszych sercach i w wielu innych. Szczególnym czasem tego wołania będą wieczorne czuwania (o godz. 20.00), na których będzie się spotykała nasza wspólnota. Ostatni dzień nowenny modlić się będziemy razem z wiernymi w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej.


wtorek, 27 maja 2014

Dzień Matki


W tym dniu dziękowałyśmy Dobremu Bogu za dar naszych Mam, w tym także za dar tej, która jest Matką naszego domu- Matki Ksieni Serafiny. Szczególnym czasem dziękczynienia była poranna Eucharystia.


niedziela, 11 maja 2014

Poświęcenie Stacji Drogi Krzyżowej w ogrodzie


Po porannej Mszy Świętej przyjaciel naszej wspólnoty ks. arcybiskup Marek Solczyński, dokonał poświęcenia Drogi Krzyżowej w naszym klasztornym ogrodzie. W tej skromnej, ale ważnej dla nas uroczystości wzięli udział również państwo Głowaccy, dzięki którym stacje wyglądają tak pięknie.