sobota, 18 kwietnia 2015

16-18 kwietnia: Modlitwa z o. Mateuszem
W tych dniach cieszyłyśmy się obecnością w naszym domu o. Mateusza Stachowskiego, który przeżywając czas krótkiego wyciszenia, podczas Eucharystii dzielił się z nami wysłuchanym słowem Bożym i przewodniczył adoracjom Najświętszego Sakramentu.  

czwartek, 16 kwietnia 2015

Modlitwa o powołania


W porannej Mszy św., której przewodniczył o. Ryszard Żuber z Niepokalanowa – Lasku, modliłyśmy się do dobrego Boga o dar nowych sióstr dla naszej wspólnoty.  Spotkanie z o. Ryszardem stało się również okazją do świętowania jego imienin.

niedziela, 12 kwietnia 2015

Niedziela Miłosierdzia


Św. Klara widziała źródło swego powołania i rozwój wspólnot Ubogich Pań w miłosiernym sercu Ojca niebieskiego. Jako Jej córki w tę wyjątkową niedzielę szczególnie radowałyśmy się świętowaniem daru Miłosierdzia Bożego dla każdego człowieka, Kościoła i świata i przyzywałyśmy jego łask.
Tego dnia w naszej wspólnocie rozpoczęła czas "przyjrzenia" Martyna. Wieczorem
z br. Piotrem Dąbkiem franciszkaninem i studentkami z Krakowa trwaliśmy w modlitwie uwielbienia. Następnego dnia Brat odprawił Mszę Świętą w naszym chórze zakonnym.  

niedziela, 5 kwietnia 2015

Pascha 2015

Miedniewice, Wielkanoc 2015 r.

Pokój i Dobro!

Wydaje się, że wszystko pozostało bez zmian,
ale w rzeczywistości nic nie jest tak,
 jak dotychczas.
On, Życie nieśmiertelne,
odkupił życie każdego człowieka
i na nowo otworzył je na nadzieję.

(św. Jan Paweł II)


W świetle i mocy Chrystusowego Zmartwychwstania wszystko ulega przemianie: ból straty w radość odzyskania, bezsilność w zwycięstwo prawdy, lęk przed przyszłością w pokój wypływający z pewności, że Jezus naprawdę jest Panem!
Niechaj każdy dzień, wszystkie sprawy osobiste, rodzinne i zawodowe rozjaśnia blask Zmartwychwstania Pana, w którym każda rzeczywistość duchowa i materialna ma kolor nadziei. Życzymy  pogodnego ducha, wiosennego serca, dobrego zdrowia i radosnego świętowania.
W szczególnym dla nas czasie wdzięczności – w Roku Życia Konsekrowanego – z głębi naszych serc dziękujemy tym, którzy w jakikolwiek sposób czynią nam dobro. Niech Bóg wynagrodzi każdy przejaw życzliwości nam okazany, a my pragniemy odwdzięczyć się naszą modlitwą, powierzając Wasze intencje wstawiennictwu miedniewickiej Matki Bożej Świętorodzinnej.
                                                         
    Niech Pan obdarza Pokojem!

Błogosławionych Świąt!
wspólnota sióstr klarysek