sobota, 30 sierpnia 2014

W misji


Klaryska, choć żyje w przestrzeni wybranej i zastrzeżonej przez Pana, modlitwą obejmuje troski całego świata. Jednak owoce jej spotkań z Panem pozostają często dla niej samej niewidoczne. W tę sobotę było nieco inaczej. Poranną Eucharystię w naszej wspólnocie sprawowali ks. abp Marek Solczyński nuncjusz apostolski w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie oraz ks. Mateusz Adamski posługujący w Kijowie na Ukrainie. W ten sposób Pan wyraźnie pokazał, jak wielkie sprawy powierza naszemu wstawiennictwu w skromnym klariańskim chórze w małej wiosce Miedniewice...


wtorek, 26 sierpnia 2014

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej


Nie sposób tego dnia nie pielgrzymować, przynajmniej duchowo, na Jasną Górę, do domu Matki i Królowej Polski... I w naszym domu mamy taki zakątek, w którym Ona spogląda na nas z częstochowskiego wizerunku. Ten dzień przeżywałyśmy w łączności z tymi, którzy w polskim Kościele zanoszą wołanie do Pana za prześladowanymi chrześcijanami. Porannej Eucharystii przewodniczył o. Jan Stefaniuk nasz spowiednik i dyrektor Wydawnictwa Niepokalanów. Po Spowiedzi św. była adoracja, której jedną z części stanowił wspólnie odmówiony i odśpiewany w wersji pielgrzymkowej różaniec, a popołudniu Droga Krzyżowa z rozważaniami nawiązującymi do  zanoszonych w tym dniu próśb o pokój i miłosierdzie. Na wieczorną Mszę św. jako modlitwę solidarności z cierpiącym Kościołem zaprosił nas i wiernych z parafii miedniewickiej o. Gwardian Krzysztof Oniszczuk.


piątek, 15 sierpnia 2014

Spotkanie z nowicjatem


Drugą niespodziankę tego dnia zrobili nam bracia nowicjusze z o. socjuszem Krzysztofem Flisem, którzy również nas odwiedzili, wracając z Niepokalanowa. W czasie spotkania wyśpiewaliśmy chwałę Panu we wspólnych nieszporach i radowaliśmy się atmosferą prawdziwie franciszkańską.
Odwiedziny Ojca Generała Marco Tasca


W Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej w Niepokalanowie uroczystościom jubileuszowym z okazji 75-lecia Prowincji Matki Bożej Niepokalanej przewodniczył Generał Zakonu naszych braci o. Marco Tasca. Radosną niespodzianką dla naszej wspólnoty były odwiedziny o. Marco wraz z o. Jackiem Ciupińskim asystentem o. Generała i o. Prowincjałem Wiesławem Pyzio w naszym klasztorze. Ojciec przedstawił nam sytuację braci i sióstr w różnych krajach, zwiedził klasztor i ogród oraz zatrzymał się na chwilę modlitwy. Spotkanie upłynęło w niezwykle radosnej atmosferze.